Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar om uppdraget

Få huvudmannens post till din adress och gör uttag från överförmyndarspärrat konto. Hur gör man?

Här redogör vi för svaren på de frågor vi genom åren har fått från våra ställföreträdare och som är bra för alla att känna till.

Övrig information som vi bedömer kan vara bra för dig att känna till har vi lagt under "stöd och utbildning". Det kan handla om ändrade regler om ersättningar, ändrade namn på förmåner eller liknande.

Läs mer under stöd och utbildning

När börjar uppdraget?

Du kan börja utföra ditt uppdrag när tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat om att du ska förordnas för uppdraget. Innan dess är du inte behörig att göra något för huvudmannens räkning.

Ett beslut om godmanskap eller förvaltarskap gäller omedelbart och du ska därför inte vänta in någon överklagandetid.

Vad ingår i ditt uppdrag?

Det är viktigt att du läser på ditt registerutdrag vad som ingår i ditt uppdrag. Det är inte alltid som ett uppdrag innefattar alla delar. Om du under ditt uppdrags gång märker att omfattningen på ditt uppdrag behöver ökas eller minskas ska du höra av dig till oss.

Hitta direkt

Senast uppdaterad: 21 september 2022