Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fri och kontrollerad förvaltning

Din förvaltning av ditt barns tillgångar kan vara antingen fri eller kontrollerad. Här redogör vi för vad som avgör om din förvaltning ska vara fri eller kontrollerad.

Fri förvaltning

I Sverige har vi fri föräldraförvaltning. Det betyder att föräldrarna tar hand om barnets pengar utan att överförmyndarnämnden har någon tillsyn. Med begreppet "fri" menas inte att du som förälder kan hantera barnets pengar hur som helst. 

Enligt lag gäller följande för alla föräldrar:

 • Alltid göra det bästa för barnet.
 • Använda barnets pengar för barnets bästa. Barnets pengar ska inte användas till sådant som ingår i föräldrarnas underhållsskyldighet, exempelvis mat och kläder.
 • Inte blanda ihop barnets tillgångar med sina egna eller någon annans, till exempel syskons, tillgångar.
 • Om barnet har fyllt 16 år har barnet rätt att lämna sin syn på olika frågor.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet har del i fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt och denna ska säljas. Detta gäller även om barnet ska köpa eller få sådan egendom i gåva. 
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska starta ett företag.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig.
 • Anmäla till överförmyndarnämnden om barnets tillgångar är större än åtta gånger gällande prisbasbelopp.
 • Anmäla till överförmyndarnämnden om barnet fått egendom som ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • Det är förbjudet att ge bort barnets tillgångar.
 • Om föräldrar och barn rättshandla med varandra, exempelvis köpa en fastighet tillsammans eller har del i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet.
  En förälder kan inte företräda både sig själv och barnet.

Om föräldrarna missköter barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. Överförmyndarnämnden kan då ansöka om att tingsrätten utser en medförmyndare som ensam sköter barnets ekonomi. 

Ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut sina barns pengar utan vårt samtycke. Det är fortfarande barnets bästa som avgör hur barnets tillgångar ska användas och placeras.

I vissa fall ska ditt barns pengar sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

Läs mer om överförmyndarspärrat konto.

Kontrollerad förvaltning

För barn som har tillgångar som är mer än åtta prisbasbelopp gäller så kallad kontrollerad förvaltning för föräldrarna. Föräldrarna ska då inom en månad lämna in en förteckning till oss där alla barnets tillgångar redovisas. 

Föräldrarna är därefter skyldiga att senast den sista februari varje år skicka in en årsräkning till oss som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar under föregående år. Vid kontrollerad förvaltning behöver föräldrarna överförmyndarnämndens samtycke för vissa åtgärder, exempelvis placering i aktier.

Läs mer om föräldrars redovisning

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022