Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detta kan du få hjälp med

Här presenteras i korthet vad du kan få hjälp med av en god man.

Vad kan jag få hjälp med?

En god mans uppdrag delas upp i tre delar. Det är ditt behov av hjälp som avgör vilka delar du kan få en god mans hjälp med.

Bevaka rätt

Detta är den juridiska delen av godmanskapet och innebär att gode mannen hjälper dig att få den hjälp av samhället som du har rätt till. Gode mannen hjälper dig att ansöka om olika insatser, överklaga beslut med mera.

Att bevaka rätt innebär också att den gode mannen i olika situationer tar tillvara dina intressen gentemot myndigheter, företag och enskilda. Det kan bland annat innebära att han eller hon ansöker om bostadsbidrag, bostadstillägg, handikappersättning, färdtjänst eller andra inkomster du har rätt till.

Gode mannen ska också bevaka din rätt gentemot inkassobolag, Kronofogden, dödsbo där du blir delägare, vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet, uppsägning av hyreslägenhet och vid ansökan om skuldsanering.

Förvalta egendom

Den här delen av uppdraget innebär att gode mannen förvaltar all din egendom. Med det menas att den gode mannen ser till att du får dina inkomster, att dina räkningar betalas och att dina tillgångar är tryggt placerade. Har du skulder betalar gode mannen av på dem om det finns möjlighet. Gode mannen ser också till att du är tillräckligt försäkrad och hjälper dig att deklarera.

Din gode man kan också lämna fickpengar till dig om du inte klarar av att ha ett eget kort till ett fickpengskonto.

Sörja för person

Denna uppdragsdel innebär att gode mannen ska hålla kontakt med dig för att se till att du får det stöd och den hjälp som du behöver i din vardag.

Gode mannen ska vara en länk mellan dig och den sociala omgivningen genom att ta reda på vilka behov du kan ha av bland annat ändrat boende, vård, social service, hemtjänst, sociala kontakter, hjälpmedel, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation och kontaktperson. 

Vad gör inte en god man?

Gode mannen ska se till att saker händer, till exempel boka läkarbesök åt dig. Men, den gode mannen ska inte följa med dig på själva besöket. Gode mannen ska inte heller sköta om ditt dagliga hjälpbehov.

Gode mannen ska inte själv utföra de uppgifter som någon annan ska eller kan göra. Istället ska gode mannen se till att ditt behov tillgodoses genom att informera berörda myndigheter om ditt hjälpbehov. Det kan innebära att gode mannen ansöker om fler hemtjänsttimmar hos biståndshandläggare, ansöker om ledsagare eller om annat boende.

Vad kostar det att ha en god man?

En god man har rätt till ett arvode. Huvudregeln är att du får betala din gode mans arvode.

Läs mer om arvode till god man/förvaltare

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022