Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förvaltarskap - vad är det?

Ibland kan det vara så att ett godmanskap inte räcker för att hjälpa en person. Då kan det bli aktuellt med ett förvaltarskap.

Förvaltarskap är en tvingande åtgärd och kan därför anordnas utan samtycke från dig eller dina anhöriga.

Ett förvaltarskap innebär ett stort ingrepp i ditt liv och ska därför bara användas i undantagsfall, när ett godmanskap inte är tillräckligt för att hjälpa dig.

Situationer som kan göra att ett förvaltarskap blir nödvändigt är:

  • att du på grund av ditt hälsotillstånd ingår många avtal eller upprepade gånger tömmer dina konton så att räkningarna inte kan betalas
  • att du på grund av ditt hälsotillstånd är lättledd och har blivit eller löper stor risk att bli lurad av andra runt omkring, exempelvis att skriva under handlingar eller ge bort pengar eller andra tillgångar.

Att en person är dement är inte skäl för förvaltarskap så länge inte situationen samtidigt är som i någon av punkterna ovan.

Vid förvaltarskap förlorar du din rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarskapets omfattning. Det kan till exempel innebära att du inte kan ta ut pengar från dina konton, ingå avtal eller i övrigt bestämma över din egendom.

Ett förvaltarskap kan omfatta samma delar som ett godmanskap, det vill säga bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Omfattningen ska anpassas efter dina behov.

Det är tingsrätten som beslutar om förvaltarskap.

Samma personer som kan ansöka om godmanskap är behöriga att ansöka om förvaltarskap. Det är du, dina närmast anhöriga, vi och din gode man om du har en sån.

Vid anordnande av förvaltarskap kräver tingsrätten alltid ett läkarintyg till stöd för förvaltarskap.

Grundkraven för att bli förvaltare är samma som för att bli god man.

Förvaltarens arvode grundar sig på samma principer som arvodet för en god man.

En förvaltare redovisar förvaltningen av dina tillgångar och övriga åtgärder på samma sätt som en god man.

När ett förvaltarskap ska upphöra, krävs grundligare underlag än vad som behövs för att ett godmanskap ska upphöra. Oftast krävs ett läkarintyg som stödjer att förvaltarskapet kan avslutas. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förvaltarskapen i kommunen på samma sätt som över godmanskapen.

Mer information om förvaltarskap

Mer information om upphörande

Senast uppdaterad: 18 februari 2020