Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hantera huvudmannens konton och fickpengar

I början av uppdraget uppkommer ofta frågor om hur huvudmannens konton ska hanteras och hur huvudmannen ska få sina mat- och fickpengar. Hur ska du göra? Nedan kommer lite olika exempel på upplägg.

Vi rekommenderar dig att se till att det finns tre stycken olika kontotyper i huvudmannens namn:

  • ställföreträdarkonto, det vill säga transaktionskontot
  • huvudmannens fickpengskonto
  • ett sparkonto.

Alla konton utom ställföreträdarkontot ska vara överförmyndarspärrade. Överförmyndarspärren gäller gentemot dig som ställföreträdare. Observera att alla konton ska stå i huvudmannens namn.

Det vi i första hand rekommenderar är att du ger din huvudman fickpengar genom överföring till hans eller hennes fickpengskonto. Men ibland är det inte möjligt för en huvudman att hantera ett kort. Då får du hitta andra sätt att lämna fickpengar.

Här redogör vi för de vanligaste tre sätten att ge huvudmannen fickpengar på och vad som gäller då. 

Huvudmannens konto – fickpengkonto - överföring till huvudmannen

För att din huvudman ska ha pengar att röra sig med kan du föra över fick- och matpengar till ett konto som han eller hon ensam disponerar. Till detta konto kan du knyta ett bank­omat­kort som huvudmannen använder. Förutsättningen för bankomatkort är att huvudmannen klarar att hantera ett sådant. Om inte, är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Fickpengskontot ska vara försett med överförmyndarspärr. Om banken inte kan överförmyndarspärra ett konto dit det kopplats ett kort ska du be banken att lägga in en notering om att huvudmannen ensam disponerar kontot.

Glöm inte att ta med ditt registerutdrag och giltig legitimation till banken.  

Kontanter till huvudman eller personal

Om din huvudman inte kan hantera ett kort och kod är det lämpligare att du ger huvud­mannen kontanter mot kvittens.

Om huvudmannen bor på ett boende som kan ta hand om kontanterna, ska personal på boendet alltid kvittera de pengar du lämnar över. Boendet har också en skyldighet att föra kassabok.

Du har en skyldighet att regel­bundet stämma av att kvitton för inköp finns och att utgifterna verkar rimliga utifrån din huvudmans behov och önskemål.

Huvudmannens konto - personal har hand om kortet

Vissa boenden vill inte hantera kontanter. Om huvudmannen inte kan hantera ett kort kan det uppstå problem. Ibland kan du lösa det genom att det kort som finns kopplat till huvudmannens fickpengskonto hanteras av personal, exempelvis genom att personalen och huvudmannen tillsammans handlar med kortet.

Det är i dessa fall extra viktigt att transaktionerna kontrolleras och att personalen ger dig alla kvitton. Det bör aldrig finnas mer än några få tusenlappar på kontot i fråga. Personalen ska också i detta fall föra kassabok. 

Senast uppdaterad: 18 maj 2021