Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skillnader mellan god man och förvaltare

Här följer en kort uppställning av skillnaderna mellan godmanskap och förvaltarskap.

Godmanskap

  • Anordnandet kräver samtycke. Om huvudmannen enligt läkarintyg inte förstår vad saken gäller finns inget samtyckeskrav. 
  • Gode mannen behöver huvudmannens samtycke för olika åtgärder. Det gäller bara när huvudmannen förstår vad saken gäller.
  • Huvudmannen har tillgång till alla sina konton.
  • Huvudmannen har rättshandlingsförmåga och kan ingå vilka avtal han eller hon vill.
  • Huvudmannen kan när som helst ansöka om upphörande. Om han eller hon förstår vad saken gäller kommer tingsrätten att besluta om upphörande.

Förvaltarskap

  • Tvångsåtgärd. Inget samtycke krävs.
  • Huvudmannen har ofta bara ett konto som han eller hon kan disponera själv.
  • Huvudmannen har ingen rättshandlingsförmåga om bevaka rätt ingår i uppdraget. Huvudmannen kan därför inte ingå giltiga avtal utan förvaltarens godkännande. Huvudmannen kan dock alltid rösta i olika val, gifta sig, skilja sig, ansöka om byte av förvaltare och upphörande av förvaltarskapet.
  • Huvudmannen kan inte få förvaltarskapet att upphöra utan läkarintyg som stöder ansökan om upphörande.

Senast uppdaterad: 19 februari 2020