Skillnader mellan god man och förvaltare

Här följer en kort uppställning av skillnaderna mellan godmanskap och förvaltarskap.

Godmanskap

  • Anordnandet kräver samtycke. Om huvudmannen enligt läkarintyg inte förstår vad saken gäller finns inget samtyckeskrav. 
  • Gode mannen behöver huvudmannens samtycke för olika åtgärder. Det gäller bara när huvudmannen förstår vad saken gäller.
  • Huvudmannen har tillgång till alla sina konton.
  • Huvudmannen har rättshandlingsförmåga och kan ingå vilka avtal han eller hon vill.
  • Huvudmannen kan när som helst ansöka om upphörande. Om han eller hon förstår vad saken gäller kommer tingsrätten att besluta om upphörande.

Förvaltarskap

  • Tvångsåtgärd. Inget samtycke krävs.
  • Huvudmannen har ofta bara ett konto som han eller hon kan disponera själv.
  • Huvudmannen har ingen rättshandlingsförmåga om bevaka rätt ingår i uppdraget. Huvudmannen kan därför inte ingå giltiga avtal utan förvaltarens godkännande. Huvudmannen kan dock alltid rösta i olika val, gifta sig, skilja sig, ansöka om byte av förvaltare och upphörande av förvaltarskapet.
  • Huvudmannen kan inte få förvaltarskapet att upphöra utan läkarintyg som stöder ansökan om upphörande.

Senast uppdaterad: 19 februari 2020