Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God man vid motstridiga intressen

Ibland uppstår situationer där du som god man eller förvaltare inte har rätt att företräda din huvudman. Det kan vara när ni har motstridiga ekonomiska eller rättsliga intressen. På denna sida kan du få några exempel på när en tillfällig god man kan behöva utses för din huvudman.

De vanligaste situationerna där ett behov av en tillfällig god man kan behövas är när du och din huvudman blir delägare i samma dödsbo eller är samägare till en fastighet som ska säljas. Det kan också bli aktuellt i de fall då andra rättshandlingar ska ske mellan dig och din huvudman. Detta kan framförallt bli aktuellt om du är anhörig till din huvudman.

God man utses eftersom det i ovannämnda fall uppstår en jävssituation där det är nödvändigt att en utomstående god man förordnas för att tillfälligt företräda huvudmannen.

Redovisning av uppdraget

Om ditt uppdrag varar längre än ett år ska du lämna redogörelse över uppdraget till oss en gång per år fram till dess att ditt uppdrag är slutfört. Redogörelsen ska lämnas in senast den sista februari varje år.

Arvode

Som god man har du rätt till ett arvode för det arbete du utför. Det står dig fritt att välja om du vill begära arvode eller inte. För denna sortens uppdrag utgår timarvode.

Det är viktigt att du skriver ner den tid du lagt ner och vad du har gjort dessa tider. Vi behöver det underlaget för att kunna ta ställning till ditt arvode.

Huvudregeln är att det är den du är god man för som ska betala ditt arvode.

Läs mer om timarvode för speciellt arbete

Upphörande av godmanskapet

När ditt begränsade uppdrag är slutfört och du har redovisat det till oss kan uppdraget upphöra. Du kan begära dig entledigad och skicka in din ansökan tillsammans med din redovisning av att uppdraget är slutfört.

Det är vi som fattar beslut om upphörande.

Vill du läsa om tillfällig god man för omyndig?

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022