Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Godmanskap

En god man är ställföreträdare för den som själv har svårt att tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för huvudman.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen ska fråga efter huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen.

Läs mer om vad som kan ingå i uppdraget under

Godmanskap och förvaltarskap

Behov av god man

Frågan om behov av god man uppstår ofta när en person inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel gälla personer med demens, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Läs om alternativa sätt att hjälpa en person under:

Alternativ till god man och förvaltare

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022