Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsräkning

Senast den sista februari varje år ska du lämna in en årsräkning för den ekonomiska förvaltningen under föregående år.

I början av varje år skickar vi brev till dig om att det är dags att redovisa. I brevet får du information om vilka underlag du ska lämna tillsammans med redovisningen.

Första gången du lämnar in årsräkning ska du börja med samma belopp som du redovisade i din förteckning per din förordnandedag. Om du fått uppdraget genom byte ska du börja med beloppen i den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Årsräkningen ska visa huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden.

Du ska föra löpande bokföring över alla transaktioner. Med löpande bokföring menar vi att du regelbundet ska anteckna alla huvudmannens inkomster och utgifter. Du ska spara alla underlag under hela den tid ditt uppdrag pågår.

Här kan du läsa mer om att spara handlingar:

Spara handlingar

Samtidigt som du lämnar in din årsräkning ska du också lämna in din redogörelse, även om du inte vill ha arvode.

Blanketter för årsräkning

Det finns två olika blanketter för årsräkning. Du måste fylla i tillgångar vid början och slutet av den period du redovisar för. Blanketterna summerar automatiskt de belopp du fyller i.

I den blankett som heter "Årsräkning/Sluträkning med redogörelse - Med kassabok" kan du bara fylla i inkomster och utgifter i kassaboken. Om du använder denna blankett gör du en löpande bokföring. Denna blankett rekommenderar vi att du använder.

Blanketten som heter "Årsräkning/Sluträkning med redogörelse – Utan kassabok" använder du som vill fylla i summor för varje post under inkomster och utgifter.

Ställföreträdare kan beställa underlag från Försäkringskassan

Om du har en huvudman med ersättning från Försäkringskassan, kan du beställa underlag från dem inför din årsredovisning till Överförmyndarnämnden. Beställ underlaget via Mina sidor på forsakringskassan.se när tjänsten är tillgänglig under perioden 8 januari till 31 mars. Välj att logga in som ställföreträdare och logga in med ditt eget personnummer och bank-id.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Senast uppdaterad: 23 januari 2024