Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om arvskungörelse och arvskifte

Arvskungörelse eller preskription av arv

Om det är osäkert vid bouppteckningsförrättningen ifall det finns någon okänd arvinge eller om det finns någon som är känd till namnet, men man vet inte var denne finns, ska den som har boet i sin vård eller gode mannen anmäla det till Skatteverket.

Skatteverket ska sedan låta kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar i en så kallad arvskungörelse. Enligt kungörelsen ska den som berörs göra sin rätt gällande inom fem år från den dag kungörelsen blev införd i tidningen. Gode mannen skickar sedan kopia på arvskungörelsen till överförmyndarnämnden.

Har ingen arvskungörelse gjorts ska arvinge göra sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet. Har arvinge inte gjort sin rätt gällande inom fem år från arvskungörelse, eller 10 år från dödsfallet för det fall att arvskungörelse inte har gjorts, preskriberas arvet och den enskilde mister därmed sin rätt till arv.

Om gode mannen är ensam företrädare för dödsboet ska han/hon ta kontakt med en juristfirma eller liknande som upprättar en bouppteckning. Gode mannen kan inte själv göra det då gode mannen inte både kan vara bouppteckningsförrättare och bevaka dödsbodelägares rätt i dödsboet. Gode mannen ska även betala ut arvode från dödsboet för upprättandet av bouppteckningen.

Gode mannen är ansvarig att avveckla dödsboet i den mån det går, säga upp hyresrätt, sälja fastighet med mera. 

Gode mannen är ansvarig att betala ut arvode till eventuell före detta ställföreträdare.

Gode mannens arvode bekostas av den bortavarandes arvslott.

Läs mer om redovisning och arvode

Senast uppdaterad: 20 februari 2020