Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Redovisning och arvode

Redovisning av uppdraget

Som god man lämnar du redogörelse över uppdraget en gång per år fram till dess att dödsboet har skiftats. Redogörelsen ska lämnas in senast den sista februari varje år.

När arvet finns på överförmyndarspärrat konto ska du lämna in en förteckning till oss över de tillgångar du förvaltar.

Du ska se till så att bortavarande eller okända arvingars medel finns på ett konto som om möjligt ger ränta.

Du ska redovisa förvaltningen av egendomen en gång per år till oss i en årsräkning. Årsräkningen ska lämnas senast den sista februari varje år och avser då förvaltningen för föregående år.

Arvode

Som god man har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget som god man. Arvode begär du i blanketten ”Redogörelse för utfört arbete” som vi skickar till dig tillsammans med redovisningsblankett för årsräkningen. Det är vi som beslutar om arvodets storlek. Arvode, löneskatt och arbets­givar­avgifter ska betalas med bortavarande eller okända arvingars medel om det finns, annars betalas det av kommunen.

Godmanskapets upphörande

Ger sig den bortavarande eller okända arvingen till känna ska godmanskapet upphöra. Om de medel som du som god man förvaltar tar slut ska godmanskapet också upphöra. Du ska ska då anmäla till oss att medel att förvalta saknas.

När preskriptionstiden, 5 år efter kungörelse eller 10 år från dödsfallet utan kungörelse, förflutit kan godmanskapet också upphöra.

Godmanskap upphör genom beslut av oss.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020