Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uttag från spärrat konto

Som god man eller förvaltare  kan du fritt disponera transaktionskontot. Övriga konton ska vara försedda med överförmyndarspärr, något som innebär att vårt samtycke krävs för uttag.

Till dina skyldigheter hör att se till att huvudmannens inkomster och tillgångar i rimlig omfattning används för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta. De pengar som inte används till detta ska placeras tryggt med rimlig avkastning.

Uttag

Om de pengar som finns insatta på överför­myndarspärrat konto behöver användas ska de användas till de ändamål som föräldrabalken anger.

För att kunna göra uttag från spärrat konto behöver du vårt samtycke till uttaget. Du begär medgivande om uttag skriftligen. I begäran om uttag ska du ange vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank, vilket konto och vad pengarna ska användas till.

Du kan med fördel använda vår blankett: "Uttag från överförmyndarspärrat konto - ansökan om nämndens samtycke" som finns bland våra blanketter.

När vi får in en begäran om uttagsmedgivande kontrollerar vi att ändamålet med uttaget överensstämmer med föräldrabalkens bestämmelser om vad den enskildes pengar ska användas till.

Vi kontrollerar också att tidigare uttagsmedgivanden redovisats på efterfrågat sätt. Samtycke till uttag lämnar vi genom ett beslut som du tar med till banken för att kunna göra uttaget.

Vi skriver i vårt beslut om vi vill ha redovisning av uttaget med kvitto eller annat underlag.

Omplacering av pengar som finns på spärrat konto

Om du vill omplacera din huvudmans pengar som finns på överförmyndarspärrat konto till en annan sparform ska du kunna göra det utan vår inblandning. Den nya sparformen ska vara försedd med överförmyndarspärr eller vara kopplad till ett överförmyndarspärrat konto vilket gör att vårt samtycke till uttag inte krävs.

För placering i aktier krävs alltid nämndens samtycke

Samtycke till uttag lämnar vi genom att lämna ett medgivande till omplacering som du tar med till banken för att kunna göra omplaceringen. Du ska visa med underlag från bank att beloppet  har placerats i enlighet med ansökan.

Senast uppdaterad: 10 februari 2023