Om du reser bort - vad gäller då?

Vad gäller när du som ställföreträdare ska resa bort på semester?

Givetvis kan du åka på semester. Vi ber dig att förbereda allt ordentligt inför semestern och informera berörda parter runt din huvudman om resan. Du bör tala om hur länge du kommer att vara borta och hur det går att nå dig om något akut skulle inträffa.

Du bör planera inför din resa genom att se till att det exempelvis finns extra mat- och fickpengar till huvudmannen under din frånvaro och att eventuella räkningar som kommer att förfalla under semestern registreras för betalning innan du reser.

Om du är borta mer än några få veckor behöver du se över möjligheten att någon du känner kan skicka vidare särskilt viktig post som dyker upp under semestern. Du kan också beställa eftersändning av posten.

Senast uppdaterad: 21 februari 2020