Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om post och försäkring

Här kan du hitta information om hur du får huvudmannens räkningar till din adress, vad som gäller för BankID och vilken sorts försäkring du kan ha avseende ditt uppdrag.

Foto: Mostphotos

Särskild postadress

För att kunna försäkra dig om att ingen viktig post för huvudmannen försvinner eller inte når dig i tid, rekommenderar vi dig att anmäla särskild postadress hos Skatteverket. Gör ingen adressändring eftersom huvudmannen ska vara folkbokförd på den adress där han eller hon bor. Gör heller ingen eftersändning av huvudmannens post.

Blankett för anmälan av särskild postadress finns på Skatteverkets hemsida. Blanketten heter (SKV7844).

Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringen och påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress.

Den särskilda postadressen används av de myndigheter och företag som uppdaterar sina register mot folkbokföringen. Det gäller exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen med bil- körkorts- och felparkeringsregister, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, kommuner och regioner.

Du måste själv meddela övriga myndigheter och företag. Vanliga brev går fortfarande till huvudmannens vistelseadress. Vid godmanskap måste huvudmannen om möjligt godkänna att du anmäler särskild postadress. Vid förvaltarskap krävs inget samtycke från huvudmannen. Skatteverket har bedömt att en huvudman som har en förvaltare inte heller kan göra en flyttanmälan själv.

Du kan inte få huvudmannens post till Kivra

Den särskilda postadress som du registrerar hos Skatteverket kopplas till huvudmannens personnummer och folkbokföringsuppgifter. 

Kivra är en tjänst där du kan få din egen myndighetspost digitalt. Den är kopplad till ditt personnummer och inloggning sker med ditt Bank-ID. Det är just för att Kivra är kopplat till ditt eget personnummer som det inte går att få huvudmannens myndighetspost till ett Kivra som du kan logga in på.

Ansvarsförsäkring

Det är din huvudman, inte kommunen, som anses vara din arbetsgivare eller uppdragsgivare. Du omfattas därför inte av de ansvarsförsäkringar för anställda som kommunerna har tecknat. I regel täcks inte heller en uppkommen ersättningssituation med anledning av ett uppdrag av ansvarsdelen i vanliga hemförsäkringar.

Det kan vara värt att överväga om du ska teckna en separat ansvarsförsäkring med anledning av ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Det finns flera försäkringsbolag och några godmansföreningar som erbjuder sådana försäkringar. Vi får inte rekommendera något särskilt företag och måste därför hänvisa dig till att söka fram mer information själv.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022