Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ditt registerutdrag

Ditt registerutdrag är ett bevis på din behörighet att utföra uppdraget som god man eller förvaltare för din huvudman.

Registerutdraget i original ska du alltid behålla själv. Du kan behöva visa upp det, men ska bara lämna ifrån dig kopior av det till berörda myndigheter och företag.

När du får ett uppdrag ska du skicka kopior av ditt registerutdrag till alla som kan behöva det. Det gäller framförallt myndigheter och företag där din huvudman är kund.

Om ditt uppdrag löper på i många år kan det ibland uppstå behov av ett förnyat registerutdrag. Då får du kontakta oss och be om ett nytt.

Särskild information från pensionsmyndigheten och Försäkringskassan om registerutdrag

Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens utbetalningar betalas ut per myndighet. Huvudmän som har pensionsförmåner från Pensionsmyndigheten och samtidigt en månatlig ersättning från Försäkringskassan får två separata utbetalningar. Detta innebär att huvudmannens skatteavdrag och övriga avdrag kommer att ske på respektive betalning.

Som ställföreträdare måste du därför skicka ditt registerutdrag till den myndighet som betalar ut ersättning till huvudmannen. Om huvudmannen har ersättning från båda myndigheterna ska du skicka registerutdraget till både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du skickar kopia av ditt registerutdrag till:

  • Försäkringskassans Inläsningscentral 839 88 Östersund
  • Pensionsmyndigheten, 106 44 Stockholm

Senast uppdaterad: 20 februari 2020